W 2018 roku czeka nas niewielki wzrost płacy minimalnej

W 2018 roku czeka nas niewielki wzrost płacy minimalnej

Od 1 stycznia 2018 możemy spodziewać się podniesienia płacy minimalnej. Wzrost będzie niewielki - kwota z 2 tysięcy złotych wzrośnie do 2080 złotych brutto. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 13,50 zł.

Propozycja wzrostu płacy minimalnej została podjęta we wtorek przez rząd.

- Obecna sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na zrównoważone podnoszenie płacy minimalnej, adekwatnie do wzrostu gospodarczego i wzrostu produktywności pracy oraz spadku bezrobocia. Proponowany poziom minimalnego wynagrodzenia nie powinien negatywnie wpłynąć na rynek pracy - czytamy w komunikacje Centrum Informacyjnego Rządu.

Wzrost płacy minimalnej jest niewielki. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponowało, żeby minimalne wynagrodzenie wynosiło 2100 zł. Związkowcy z OPZZ i FZZ chcieli, by było to ok. 2220 zł. Z kolei pracodawcy w Radzie Dialogu Społecznego proponowali, by płaca minimalna wzrosła jedynie o ustawowy wskaźnik - do 2050 zł.

Poprawa sytuacji na rynku pracy, zdaniem rządu, będzie sprzyjać wzrostowi wynagrodzeń - Przewiduje się, że w 2017 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 4,8 proc. wobec 3,6 proc. wzrostu, zanotowanego średnio w 2016 r. W 2018 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zwiększy się o 4,7 proc. Uwzględniając oczekiwany wzrost zatrudnienia, w latach 2017-2018 należy spodziewać się istotnego wsparcia dochodów gospodarstw domowych ze strony rynku pracy.

Partnerzy