Rząd przygotowuje się do walki o podatek handlowy

Rząd przygotowuje się do walki o podatek handlowy

Polski podatek od sprzedaży detalicznej narusza unijne zasady? Zdaniem Komisji Europejskiej tak. Resort finansów nie planuje jednak opracowania innego projektu i zamierza zaskarżyć decyzję Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. O takich planach poinformował Wiesław Janczyk - wiceminister finansów.

Ustawa wprowadzająca podatek zakładała, że przedmiotem opodatkowania miał być przychód ze sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów. Przychód ten miał nie obejmować należnego podatku VAT. W podstawie opodatkowania miała nie być uwzględniana sprzedaż na rzecz przedsiębiorców. Ustawa nie przewidywała opodatkowania sprzedaży dokonywanej przez internet.

Komisja Europejska uznała, że polski podatek od sprzedaży detalicznej narusza unijne zasady pomocy państwa - Decyzja dotyczyła uznania tego podatku jako pomoc publiczną dla firm. Nie zgadzamy się z taką klasyfikacją tego podatku. Przypomnę, że w niektórych krajach UE, elementy opodatkowania sprzedaży detalicznej występują. Żadna z tych konstrukcji, jakie tam są nie nadawała się do przeniesienia na polski rynek. To samo prezentowała w swoich opiniach Komisja Europejska, że właściwie na dzisiaj nie ma jednego modelu, który mógłby być zaakceptowany - zaznacza Wiesław Janczyk - My podjęliśmy trud przygotowania, opracowania takiego modelu. On został zakwestionowany przez KE, która wszczęła postępowanie w tej sprawie, ostatecznie nakazała też zawieszenie stosowania tego podatku.

Przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej weszły w życie 1 września 2016 roku i zgodnie z pierwotnym jej brzmieniem miały zastosowanie do przychodów osiągniętych od tego dnia. Kilka dni później Komisja Europejska wszczęła postępowanie wyjaśniające w sprawie podatku, obawiając się, że progresywne stawki oparte na wielkości przychodów przyznają przedsiębiorcom o niskich przychodach selektywną przewagę nad ich konkurentami z naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa.  Jednocześnie wydany został nakaz zobowiązujący Polskę do zawieszenia stosowania tego podatku do czasu zakończenia analizy.

Resort finansów zaniechał poboru podatku od 31 grudnia 2016 roku, następnie zawieszono stosowanie ustawy na 2017 rok. W zeszłym tygodniu ministerstwo opublikowało projekt, który przewiduje zawieszenie podatku od handlu detalicznego do 2019 roku.

Partnerzy