Ranking innowacyjności - w UE Polska czwarta od końca

Ranking innowacyjności - w UE Polska czwarta od końca

Komisja Europejska opublikowała najnowszą tablicę wyników innowacji. Najlepiej, po raz kolejny wypadła Szwecja; tuż za nią znalazły się: Dania, Finlandia, Holandia oraz Wielka Brytania. Polska z wynikiem 54,8 pkt uplasowała się na czwartym miejscu od końca.

Wskaźnik innowacyjności dla Polski wyniósł 54,8 pkt w 2016 roku wobec 52,8 pkt w 2010 roku. Komisja Europejska określa nasze państwo mianem "umiarkowanego innowatora", wskazując silne strony polskiego systemu innowacji: pozytywny wpływ na zatrudnienie (spadek o 4,2 pkt w tym okresie do 88 pkt), inwestycje przedsiębiorstw (wzrost o 13,3 pkt do 85,1 pkt), a także otoczenie sprzyjające innowacjom (wzrost o 38,9 pkt do 83,7 pkt).

Innowacyjność najszybciej rozwija się na Litwie, Malcie, w Holandii, Austrii oraz w Wielkiej Brytanii.

Biorąc pod uwagę cały świat, Unia Europejska powoli dogania państwa Ameryki Północnej - Stany Zjednoczone i Kanadę, daleko jej jednak ciągle do Korei Południowej czy Japonii.

Komisja Europejska wyszczególnia także liderów innowacji w poszczególnych obszarach. Są nimi:

Dania - zasoby ludzkie i otoczenie sprzyjające innowacjom;
Luksemburg - atrakcyjne systemy badań oraz aktywa intelektualne;
Finlandia - finansowanie i wsparcie;
Niemcy - inwestycje przedsiębiorstw;
Irlandia - innowacje w MŚP i pozytywny wpływ na zatrudnienie;
Belgia - sieci innowacji i współpraca w zakresie innowacji;
Wielka Brytania - wpływ na sprzedaż.

Partnerzy