Minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 2100 zł

Minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 2100 zł

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018 roku.

Jak czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu - Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. będzie wynosiło 2100 zł. Oznacza to wzrost o 100 zł (5 proc.) w stosunku do 2017 r. Kwota ta stanowi 47,3 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2018 r. Minimalna stawka godzinowa w 2018 r. będzie wynosiła 13,70 zł.

Przyjętą kwotę proponowało w czasie konsultacji społecznych Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Resort zaznacza, że w wyniku wzrostu płacy minimalnej zwiększą się wpływy do sektora finansów publicznych z tytułu podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusze.

- W efekcie wzrostu płacy minimalnej wzrosną również dochody rozporządzalne gospodarstw domowych. W wariancie proponowanym przez MRPiPS (2100 zł), dochody pracowników i ich rodzin wzrosną o 1,1 mld zł netto - ocenia ministerstwo.

Według Głównego Urzędu Statystycznego, liczba pracowników otrzymujących wynagrodzenie w wysokości obowiązującej w 2017 r. płacy minimalnej wynosi ok. 1,4 mln.

Partnerzy