Czekają nas trudności na granicach. Krajowa Administracja Skarbowa zwiększa kontrole

Czekają nas trudności na granicach. Krajowa Administracja Skarbowa zwiększa kontrole

Ponad 150 funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej rozpoczęło wzmożone kontrole na granicy polsko-niemieckiej. Działania związane są z wejściem w życie przepisów nakładających nowe obowiązki na podmioty przewożące tzw. towary wrażliwe. Kierowcy niestosujący się do przepisów muszą przygotować się na konsekwencje finansowe i karne.

Według nowych przepisów, przewoźnik, kierujący pojazdem, podmiot odbierający czy podmiot nabywający towar są zobowiązani do zgłaszania zamiaru przewozu towarów wrażliwych w elektronicznym systemie SENT.

Do towarów wrażliwych zaliczamy m.in.: paliwa silnikowe, olej smarowy, rozcieńczalniki, susz tytoniowy czy alkohol etylowy całkowicie skażony.

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymują do kontroli transporty, w których mogą być przewożone wyżej wymienione wyroby i sprawdzają czy są zarejestrowane w systemie SENT. W przypadku, gdy przewoźnicy nie dokonali tego obowiązku  będą zatrzymywani do wyjaśnienia sprawy i dokonania rejestracji. Do końca kwietnia kierowcy mogą liczyć na ulgowe traktowanie - od maja za niewywiązywanie się z obowiązków czekają wysokie kary, sięgające nawet 46% wartości towaru (nie mniej, niż 20 tysięcy złotych). Kierowca nieposiadający numeru referencyjnego SENT może zostać ukarany mandatem do 7,5 tysiąca złotych.

Nowe rozwiązania mają na celu walkę z nieuczciwymi firmami. System SENT pozwala na stały nadzór oraz skuteczną walkę z podmiotami, które nielegalnie handlują paliwami płynnymi, olejami opałowymi, alkoholem i suszem tytoniowym. W przypadku przewozu tych towarów bardzo często dochodzi do wyłudzeń podatku VAT, czy podatku akcyzowego.

Partnerzy